Rajoja rikkovaa toimintaa

Olen perheellinen ja naimisissa oleva jokapaikan menijä. Ennen nykyistä tehtävääni WEP-projektipäällikkönä, olin töissä 23 vuotta Invalidiliiton Oulun yksikössä.

Luottamustehtäviä on ollut useita ja on myös tälläkin hetkellä; olen Oulun kaupungin palvelusäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmän puheenjohtaja sekä Lintulammen Palloseuran hallituksen puheenjohtaja. Olen ollut järjestämässä lukuisia tällä sivustolla esiteltyjä tapahtumia ja tempauksia.

Lue lisää valitsemalla osio alhaalta

Filosofiani

Olen ikinuori humaani ajattelija ja rajojen rikkoja, siis positiivisessa hengessä. Ei ole olemassa asiaa, mitä ihminen ei voisi soveltaen toteuttaa omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Työssänikin toimin periaatteella; vammaisuus ja vanhuus ei ole ”ammatti”, joka tulee hoitaa neljän seinän sisään. Lienee omat kokemukseni lapsena, jotka ovat saaneet minut suuntautumaan ja puolustamaan ns. heikompien puolta.

Tulevaisuuden johtaminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa, joka muuttaa koko organisaatiokulttuuria. Armeijamainen johtaminen on jäämässä historiaan. Ylhäältä alas suuntautuva johtajuus ei enää toimi tämän päivän ympäristössä millään sektorilla.

WEP-projektin (vaikeavammaisten elämän laadun parantaminen) kautta olen halunnut tuoda esille tuoretta esimieskulttuuria ja johtamista. Vanhan johtajuusajattelun seurauksia ovat muun muassa myytti pysyvyydestä ja tarve kontrolloida työntekijöitä kuin lapsia tai vankeja.

”Tulevaisuus johtajuudessa on täällä, mutta me emme osaa vielä käsitellä sitä.”- Sudhanshu Palsule

Työntekijä on motivoitunut, kun hänellä on tilaa työskennellä, hän nauttii työstään ja kokee aidosti, että on hyvä siinä. Liiasta kontrolloinnista pitää päästä eroon, ja esimiehen on kyettävä sitoutumaan ja innostamaan alaisiaan. Tähän vaaditaan uudenlaista ajattelutapaa, kannustusta, kiitosta tekijöille, läpinäkyvyyttä sekä tiedon käsittelemistä eri tavalla.

Kasvattavat kokemukset

Olin 5-vuotias, kun vanha isäni vammautui ja sai aivovamman. Tämän vuoksi vanhemmillani tuli myös ero ja minut laitettiin Lapin kairaan asumaan, mummoni ja vaarini hyviin hoteisiin. Samalla sain kolme enoa ja tätiä saman pirtin katon alle. Vietin talossa viisi vuotta, kunnes isäni toipui siihen kuntoon, että pystyi ottamaan minut huostaansa. Sitä ennen - viiden vuoden aikana - vaarini ehti kuolla syöpään ja yksi tädeistäni, joka oli minulle kuin oma äiti, vammautui vaikeasti loppuelämäkseen. Suruni oli silloin valtava, mutta kokemukset kasvattivat myös luonnettani. Sitten tuli aika, jolloin oli jätettävä tutut ympyrät, kaverit, rakkaat sukulaiset ja pieni 30 hengen kansakoulu ja muuttaa Lahteen, isäni luo. Se oli iso muutos pienelle, viisi vuotta Lapin pienissä ympyröissä kasvaneelle pojalle.

Työssä ja vaapaa-ajalla

Työtä ei isäni enää koskaan pystynyt tekemään, joten hän keskittyi enemmän minun kasvattamiseen. Se olikin vaihtelevaa aikaa - se nuoruus. Aivovammasta johtuen kaikki toiminta ei isälläni ollut aina niin loogista ja rationaalista. Vamma ei sinänsä näkynyt fyysisesti ulospäin, vaan poikkesi enemmän ns. normaalista ihmisen stereotyyppisestä käyttäytymisestä. Kuinka ollakaan, se johti siihen, että minusta tuli koulukiusattu. Minua kiusattiin, koska minulla oli ”pöljä ja vammainen isä” - kuten nuorilla oli tapana asia ilmaista. Se tuntui nuoresta pojanklopista todella pahalta, pojasta, joka aina katsoi isäänsä ylöspäin ja jolle useat nauroivat pilkaten. Silloin pienenä jo päätin, että näille asioille ette enää naura - ja niinpä olen suurimman osan elämästäni toiminut omien kokemusteni siivittämänä erilaisten ihmisten parissa ja heidän hyväksi, niin työssäni kuin myös vapaa-ajallani.

 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.
 • Gummi bears croissant I love gummi bears gummies.

Voimia elämään

Olen yhteensä 25 vuotta toiminut vammaisten ja ikäihmisten parissa. Siinä ohessa olen myös ehtinyt käydä alan kouluja ja täydennyskoulutuksia Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston (avoin yliopisto, kasvatustiede) järjestämänä. Tärkein oppini on kuitenkin tullut rakkaan ja tärkeän työni, aidon tekemisen kautta.

Tällä kertomuksella ja ajatuksilla toivon kaikille valoisaa syksyä mieleen sekä ajatuksiin sekä voimia itse kunkin elämään!